برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز

فایل مورد نظر در مورد برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز

برآورد-عوامل-فشار-روانی-شغلي-مديران-آموزشي-مدارس-شیرازتحقیق برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز در حجم 107 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

·         فهرست مطالب

فصل اول- كليات تحقيق

مقدمه 1

بيان مساله 2

ضرورت و اهميت موضوع 3

اهداف پژوهش 4

سوال و فرضيات پژوهش 5

تعريف واژه هاي اساسي 6

فصل دوم- مباني نظري تحقيق

مقدمه 9

تاريخچه فشار روانی 10

فشار روانی 13

ماهيت فشار رواني 15

نظريه هاي فشار روانی 16

فشار روانی بعنوان پاسخي دروني 16

عوامل محيطي فشار روانی 18

فشار روانی بعنوان كنش متقابل 18

مدل خبرپردازي 20

مقابله بعنوان پاسخي دروني 21

مقابله متكي بر منابع محيط 22

مقابله از راه كنش متقابل 22

فيزيولوژي فشار رواني 23

شخصيت نوع B,A 26

علائم و نشانه هاي فشار روانی 27

عوامل موثر در تشديد يا كاهش فشار رواني 29

علل فشار روانی 30

ده فرمان براي كنترل فشار روانی 32

فشار روانی شغلي 34

تقسيم بندي مشاغل برحسب فشار روانی 36

عنوان       صفحه

 

رابطه ميان فشار روانی و قابليت اجراي كار 37

عوامل فشار روانی زاي شغلي 39

1. حوزه اجتماعي و فرهنگي 40

از خود بيگانگي و بي‌هنجاري 40

آب و هوا، رژيم غذايي و عوامل مشابه آن 41

جابجايي مكرر 41

رانندگي 41

زندگي در شهر در مقايسه با زندگي در روستا 41

2. حوزه خانواده 42

3. حوزه شغلي 43

ويژگيهاي نقش 44

ويژگيهاي شغل 46

روابط ميان- فردي 47

جو و ساختار سازماني 48

روشهاي مديريت منابع انساني و فن آوري و خصوصيات مادي 49

فن آوري خصيصه هاي مادي 51

هزينه هاي فشار روانی شغلي 53

استراتژيهاي مقابله با فشار روانی در سازمان 54

پيشنه تحقيقات 56

تحقيقات خارجي 56

تحقيقات داخلي 59

خلاصه فصل 62

فصل سوم- روش تحقيق

مقدمه 64

روش تحقيق 64

جامعه تحقيق 65

نمونه و روش نمونه گيري 65

روش و ابزار گردآوري اطلاعات 67

پرسشنامه 68

تعيين اعتبار و روايي 69

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 70

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

مقدمه 72

الف- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي 72

ب- بررسي آماري سوال و فرضيات تحقيق 83

بررسي آماري سوال اصلي تحقيق 83

بررسي آماري فرضيات تحقيق 84

نتيجه گيري 90

فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه 91

خلاصه 92

نتيجه گيري 93

پيشنهادات 97

پيشنهادات اجرايي 97

پيشنهادات پژوهش 98

محدوديتهاي تحقيق 99

منابع فارسي 100

منابع لاتين 104

ضمائم

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: فشارروانی

مطالب مرتبط

برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز


ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی (فصل دوم پایان نامه)

پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری (فصل 2 )

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف و هیجانات فردی

دانلود طرح توجیهی تولید شمع رنگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها (DEA)(فصل دوم)

دانلود مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی را در خانواده (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های تکلیف شب (فصل دوم پایان نامه)

دانلود طرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج

چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش نقش رسانه در یادگیری مهارتهای اجتماعی (فصل 2)